到翻译中文:

  • 汉语     

类似的短语在字典马来文 中文。 (1)

bahasa Cina中文

例句与“bahasa cina”,翻译记忆库

add example
Cina (Hong Kong) Name繁体中文(香港) Name
Dalam sejarah Cina, dalam sejarah mempermalukan中? 国 史上 最? 烂 , 最? 烂 史上 最? 烂 的 !
Dia mahu kamu ajar kung fu cina kepada askar Jepun他? 说 他 很 欣? 赏 你 想? 让 你 教 日本人? 学 功夫
Aktifkan pelaksanaan skrip yang ditulis dalam Skrip ECMA (juga dikenal sebagai JavaScript) yang mungkin terkandung dalam halaman HTML. Ambil perhatian bahawa, seperti mana-mana pelayar, mengaktifkan bahasa skrip boleh menimbulkan masalah keselamatan允许执行 HTML 页面中包含的用 ECMA-脚本(也称 JavaScript) 写成的脚本。 请注意, 和其它浏览器一样, 允许脚本语言可能会带来安全问题 。
Program KDE akan dipaparkan di dalam bahasa yang pertama boleh digunakan di dalam senarai. Jika tiada, Bahasa Inggeris US akan digunakanKDE 程序将用该列表中的第一个可用语言显示 。 如果任何语言都不可用, 将使用美国英语 。
Kamus Akademi Bahasa Sepanyol (RAE) Query西班牙学院的字典(RAE) Query
Di sini anda boleh pilih negara atau wilayah anda. Tetapan untuk bahasa, nombor dan sebagainya akan ditukar secara automatik kepada nilai yang berkaitan您可以在这里选择您的国家/地区。 语言、 数字等设置将自动切换到相应的值 。
Kotak kombo ini menyatakan pengekodan aksara mana yang digunakan untuk memberikan teks. Bagi kebanyakan bahasa barat, guna ISO-‧. Untuk Bahasa Hungari, guna ISO此组合框指定了传送文本时要使用哪个字符编码。 对大多数西方语言, 请使用 ISO-‧。 不过对匈牙利语请使用 ISO-‧ 。
Kamus Besar Bahasa Catalan (GRan Enciclopèdia Catalana) QueryCatalan 语言的大目录(GRan Enciclopèdia Catalana) Query
Apabila opsyen ini dipilih, anda boleh memilih pengekodan sebagai hasil permintaan CDDB. Piawai ini menerangkan hasil CDDB sebagai benar-benar Latin‧. Ini tidak benar kerana pengguna yang bukan bertutur dalam bahasa Inggeris selalunya menggunakan pengekodan ‧ bit yang lain选择此选项时, 您可以选择 CDDB 请求结果的编码。 CDDB 标准要求结构强制为 Latin‧。 这是不可能的, 因为非英语用户经常使用其它八位编码 。
Pilih bahasa yang ingin ditutur. Perhatikan bahawa selepas anda konfigur Penutur, Bahasa yang anda pilih mungkin diatasi oleh pensintesis, bergantung pada opsyen yang anda pilih選擇要發音的語言。 注意, 在您設定發音員之後, 您所選擇的語言可能依據選項而被合成器蓋過 。
Medan ini menyatakan arahan yang digunakan untuk teks tutur dan parameternya. KMouth kenal pemegang tempat: % t--teks yang patut dituturkan % f--nama fail yang mengnadungi teks % l--kod bahasa %%--tanda peratus这个区域指定朗读文本时的命令及其参数。 KMouth 支持下列占位符 : % t--要朗读的文本 % f--包含文本的文件名 % l--语言代码 %%--百分号
Di sini anda boleh pilih bahasa yang akan digunakan oleh KDE. Jika bahasa pertama dalam senarai tidak boleh didapati, yang kedua akan digunakan, dan seterusnya. Jika hanya US English boleh didapati, tiada terjemahan telah dipasang. Anda boleh dapatkan pakej terjemahan bagi banyak bahasa dari tempat anda mendapatkan KDE. Ambil perhatian bahawa sesetengah aplikasi mungkin tidak diterjemahkan ke dalam bahasa anda; dalam kes ini, ia secara automatik kembali ke US English你可以在这里选择 KDE 所使用的语言。 如果列表中的第一种语言不可用, 将使用第二种, 以此类推。 要是只有美国英语, 则代表没有安装任何翻译。 您可以从获得 KDE 的地点获得许多语言翻译包 。 请注意, 可能有一些程序没有被翻译为您所使用的语言。 如果是这样的话, 这些程序依然会使用美国英语 。
Pilih pengekodan piawai yang hendak diguna; biasanya, anda akan selesa dengan ' Guna pengekodan bahasa ' dan jangan ubah ini选择要使用的默认编码; 通常情况下 , “ 使用语言编码” 就已经足够了, 也没有必要做出更改 。
Apabila ditanda, akan mengggunakan Penutur yang dikonfigurasi paling hampir padan dengan atribut yang anda pilih. Atribut dengan tanda di sebelahnya akan lebih diutamakan berbanding dengan atribut tak bertanda. Bahasa sentiasa diutamakan勾選此選項的話, 會比較發音員的設定, 並選擇最接近所指定屬性的發音員。 會優先比對所勾選的屬性, 但是語言是一定會被比對的 。
Dengan kotak kombo ini, anda putuskan bahasa mana patut dikaitkan dengan kamus baru您可使用此复选框决定要将新字典关联到何种语言 。
Kawan, siapa tahu belajar bahasa Hindi akan berguna?老兄,? 谁 知道 学了印度语会派上用场? 了 印度?? 派上 用??
Masukkan laluan penuh ke dalam Bahasa Gaya XML-Mengubah fail lembaran gaya (XSLT). Fail XSLT biasanya berakhir dengan sambungan. xsl输入 XML 样式语言-转换样式表(XSLT) 文件的完整路径。 XSLT 文件通常以. xsl 为扩展名 。
atau baru dan inci Czech Danish Belanda Bahasa Inggeris Perancis Hindi Sepanyol dan SlovakKLettres 能帮助很小的小孩或者学习新语言的成年人 将读音及其字母关联起来 。 有十三种语言可供选择: 英国英语、 捷克语、 丹麦语、 荷兰语、 美国英语、 法语、 德语、 希伯莱语、 意大利语、 卢干达语、 罗马化的印地语、 西班牙语和斯洛伐克语 。
Perkataan ini dianggap sebagai " perkataan tidak diketahui " kerana ia tidak sepadan dengan mana-mana masukan dalam kamus yang sedang digunakan. Ia juga mungkin perkataan dalam bahasa asing. Jika perkataan itu tiada kesilapan ejaan, anda boleh tambahkannya ke dalam kamus dengan mengklik Tambah Dalam Kamus. Jika anda tidak mahu tambah perkataan tidak diketahui ke dalam kamus, tetapi anda ingin biarkan ia tidak berubah, klik Abai atau Abai Semua. Bagaimanapun, jika perkataan itu tersilap ejaan, anda boleh cuba cari gantian yang betul dalam senarai di bawah. Jika anda tidak dapat cari gantiannya di sana, anda boleh taipkan ia di dalam kotak teks di bawah, dan klik Ganti atau Ganti Semua这个单词被认为是“ 未知单词 ” , 因为它不和当前使用的词典中的任何条目相匹配。 它也可能是一个外来语的单词 。 如果该单词并非拼写错误, 您可以点击 添加到字典 将它添加到字典中。 如果您不希望将未知的单词添加到字典中, 但希望将它保持为原样, 请点击 忽略 或者 全部忽略 。 然而, 如果单词的拼写是错误的, 您可以尝试在下面的列表中寻找正确的词替换它。 如果您无法找到可替换的词, 您可以在下面的文本框中输入一个词, 然后点击 替换 或者 全部替换 。
Ini akan membuang bahasa yang ditonjolkan daripada senarai这将从列表中删除突出显示的语言 。
Tetapan bahasa yang berubah hanya diterapkan pada aplikasi yang baru dimulakan. Untuk mengubah bahasa untuk semua program, anda mesti log keluar dahulu改变语言设置只会影响到新启动的应用程序 。 要改变所有程序的语言设置, 您必须先注销 。
Perkataan ini dianggap sebagai " perkataan tak diketahui " kerana ia tidak sepadan dengan mana-mana entri dalam kamus yang digunakan masa ini. Ia juga mungkin perkataan dalam bahasa asing. Jika perkataan itu tiada kesilapan ejaan, anda boleh tambahkannya ke dalam kamus dengan mengklik Tambah Dalam Kamus. Jika anda tidak mahu tambah perkataan tak diketahui ke dalam kamus, tetapi anda ingin biarkan ia tak berubah, klik Abai atau Abai Semua. Bagaimanapun, jika perkataan itu tersilap ejaan, anda boleh cuba cari gantian yang betul dalam senarai di bawah. Jika anda tidak dapat cari gantiannya di sana, anda boleh taipkan ia di dalam kotak teks di bawah, dan klik Ganti atau Ganti Semua这个单词被认为是“ 未知单词 ” , 因为它不和当前使用的词典中的任何条目相匹配。 它也可能是一个外来语的单词 。 如果该单词并非拼写错误, 您可以点击 添加到字典 将它添加到字典中。 如果您不希望将未知的单词添加到字典中, 但希望将它保持为原样, 请点击 忽略 或者 全部忽略 。 然而, 如果单词的拼写是错误的, 您可以尝试在下面的列表中寻找正确的词替换它。 如果您无法找到可替换的词, 您可以在下面的文本框中输入一个词, 然后点击 替换 或者 全部替换 。
Bahasa BerbilangAbbreviation for ' Regular Expresion '多国语言Abbreviation for ' Regular Expresion '
Alat Rujukan/Pembelajaran Bahasa JepunComment日语参考/学习工具Comment
显示第1。找到51句短语匹配“bahasa cina”。发现在0.337毫秒。翻译记忆库的创建人,但电脑对齐,这可能会导致错误。他们来自许多来源,不检查。被警告。